Vogelstudies.nlBasis vogelcursus

Basis vogelcursus

De cursus is zo opgezet dat de vogels van verschillende biotopen/landschappen in onze omgeving en van de verschillende seizoenen aan bod komen. In 3 theorieavonden en 3 excursies komen de volgende onderwerpen aanbod: Stadsvogels, Bosvogels, Watervogels en weidevogels.

De nadruk ligt op herkennen van de vogels in de natuur, vogel geluiden en biotoop waar ze leven. Iedere avond begint met een algemene inleiding over het thema.

In de excursies brengen we de theorie in de praktijk waarbij u veel tips krijg om soorten makkelijk te herkennen.

De theorieavonden vinden plaats op maandagavond en de excursies op zaterdag/zondag ochtend. Er zal 1 excursie plaats vinden in de Oostvaardersplassen.

De cursus wordt gegeven in 2 plaatsen namelijk Hoofddorp en Den Helder. De cursus wordt gegeven aan maximaal 12 deelnemers zodat ook de corona regels voor zolang dit nog geldt gewaarborgd kan worden.

Kosten voor de cursus zijn € 55,00 inclusief  (niet inbegrepen een vogelgids)

Start cursus

  • Hoofddorp maandag  24 mei, 7 juni en 21 juni aanvangstijd 19.30 – 22.00.
  • Den Helder maandag 31 mei, 14 juni en 28 juni aanvangstijd 19.30 – 22.00

Excursies vinden plaats opeenvolgend de zaterdag/zondag van de theorieavond.

Reserveren