Vogelstudies.nlExcursie Weidevogels Hempolder bij Akersloot

Excursie Weidevogels Hempolder bij Akersloot

Een prachtig weidevogel gebied in Noord Holland waar verschillende weidevogels broeden.

Wat kunnen we verwachten: grutto, tureluur, wulp, scholekster, kieviten en kluut . Verder rietvogels als kleine karekiet en verschillende watervogels als kuifeend, bergeend, meerkoet etc. Deze kunnen vanuit een vogelhut geobserveerd worden. Dus ook ideaal voor foto’s te maken.

Datums excursies weidevogels:

  • Zondag 23 mei / Zondag 30 mei

Tijd: 09.00 – 11.00
Kosten: € 5,00 (maximaal 10 deelnemers)

Reserveren