Vogelstudies.nlPrivacy Statement

Alle teksten en foto’s zijn door mijzelf geschreven of gemaakt. Mochten er andere foto’s zijn toegevoegd of als iemand graag een foto of tekst wil plaatsen dan zal dat altijd met toestemming en naamsvermelding gebeuren.

Het is niet toegestaan om het materiaal op deze website in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen,
te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van ondergetekende.
Het gaat dan o.m. over het gebruik voor eigen websites, artikelen, lezingen, cursussen of andere doeleinden.

All rights reserved. No part of Vogeldagboek or/and this website may be reproduced, stored or published
in any form or in any way without prior permission (via Contact) of undersigned.
Downloading of photo’s for strictly private use has been permitted.